საჩხერის კინოთეატრში ელდარ შენგელაიას ახალი ფილმის - „სავარძელი“-ს - ჩვენება გაიმართა.

კიდევერთი პრემიერა საჩხერის კინოთეატრში ელდარ შენგელაიას ახალი ფილმის - „სავარძელი“-ს - ჩვენება გაიმართა.


ფილმი სატირულ-ალეგორიული ხასიათისაა და მისი თემა სიყვარული და ძალაუფლებაა. მთავარი პერსონაჟი საბოლოოდ უარს ამბობს სავარძელზე -(ძალაუფლებაზე) და ჭეშმარიტ სიყვარულს უბრუნდება, რომელიც ადამიანის ცხოვრებაში მთავარი ღირებულებაა.
---
Free Web Hosting